Drukarnia DAKO

POIR działanie 4.4

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia produkcji luksusowych opakowań z tektur litych. Dofinansowanie: 39 994 486,00 PLN